III CZP 61/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2628012

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 grudnia 2018 r. III CZP 61/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Monika Koba.

Sędziowie SN: Anna Kozłowska, Katarzyna Tyczka-Rote (spr.).

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa T. M. przeciwko (...) Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. w W. o zapłatę,

na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 19 grudnia 2018 r.,

z urzędu:

prostuje oczywisty błąd pisarski w uchwale z dnia 7 grudnia 2018 r. przez zastąpienie słowa "ubezpieczonej" słowem "ubezpieczeniowej".

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.