III CZP 53/12, Zastosowanie w postępowaniu wieczystoksięgowym zasady związania wierzyciela i organów egzekucyjnych sposobem prowadzenia egzekucji wynikającym ze wskazania celu wydania dalszego tytułu egzekucyjnego. Postanowienie sądu o wydaniu dalszego tytułu wykonawczego jako podstawa wpisu hipoteki przymusowej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1254690

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.