III CZP 24/17, Brak konieczności uzyskania zgody sądu wydanej na podstawie art. 2b ust. 3 ustawy z 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego na zbycie nieruchomości rolnej przez nabywcę przed upływem okresu przewidzianego w art. 2b ust. 1 ustawy osobie bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 tej ustawy. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2018/3/30

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.