III CZP 23/20, Zakaz obciążania składników majątku dłużnika hipoteką po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego a dopuszczalność ustanowienia hipoteki przymusowej. - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: OSNC 2021/11/70

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.