III CZ 42/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609477

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2019 r. III CZ 42/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Henryk Pietrzkowski.

Sędziowie SN: Monika Koba (spr.), Katarzyna Tyczka-Rote.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa I. K. przeciwko "(...) Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. (...)" w W. o odszkodowanie i rentę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 23 stycznia 2019 r., z urzędu, prostuje oczywisty błąd pisarski w postanowieniu z dnia 7 grudnia 2018 r. przez zastąpienie słowa "kasacyjnego" słowem "zażaleniowego".

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.