III CZ 361/22, Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawie o uchylenie, ustalenie nieistnienia oraz o stwierdzenie nieważności uchwały organów spółdzielni - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3556191

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.