III CSK 11/17, Ocena dowodów jako uzasadniona podstawa skargi kasacyjnej. Komitet Obywatelski jako podmiot, o którym mowa art.... - OpenLEX

III CSK 11/17, Ocena dowodów jako uzasadniona podstawa skargi kasacyjnej. Komitet Obywatelski jako podmiot, o którym mowa art. 12 prawa autorskiego z 1952 r. Podmioty, które w myśl w art. 13 prawa autorskiego z 1952 r. nabywały majątkowe prawa autorskie do zrealizowanych utworów filmowych. Dopuszczalność cytowania. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2623948

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.