III CO 53/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3051742

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2020 r. III CO 53/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Władysław Pawlak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa B. K. przeciwko P. K. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 9 września 2020 r., wniosku o oznaczenie sądu,

Dnia 9 września 2020 r. oznacza Sąd Okręgowy w N., jako właściwy do rozpoznania sprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.