Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2607947

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 17 grudnia 2018 r.
III CO 127/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jacek Gudowski.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa G. W. przeciwko E. W. o rozwód, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 17 grudnia 2018 r., wniosku o oznaczenie sądu, Dnia 17 grudnia 2018 r. oznacza Sąd Okręgowy w T. jako właściwy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.