III CNP 29/17, Niemożność zmiany lub uchylenia prawomocnego wyroku w drodze innych środków prawnych, a wykazanie niemożności... - OpenLEX

III CNP 29/17, Niemożność zmiany lub uchylenia prawomocnego wyroku w drodze innych środków prawnych, a wykazanie niemożności wzruszenia zaskarżonego wyroku w drodze innych środków prawnych. Dopuszczalność skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w stanie prawnym obowiązującym po wprowadzeniu skargi nadzwyczajnej - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3008563

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.