Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2544204

Postanowienie
Sądu Okręgowego w Łodzi
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
III Ca 172/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Elżbieta Gawryszczak.

Sędziowie SO: Sławomir Zieliński, Wojciech Borten.

Sentencja

Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 kwietnia 2018 r. w Łodzi sprawy z wniosku Ni N. S. J. z udziałem B. J. o podział majątku wspólnego na skutek apelacji wnioskodawczyni od postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi z dnia 7 listopada 2017 r.

Postanowił:

I.

oddalić apelację,

II.

ustalić, iż wnioskodawczyni i uczestnik, ponoszą koszty postępowania apelacyjnego związane ze swoim udziałem w sprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.