II ZIZ 9/22, Wyłączenie odpowiedniego stosowania art. 6 k.p.k. i art. 117 § 2 k.p.k. w postępowaniu delibacyjnym - Uchwała Sądu... - OpenLEX

II ZIZ 9/22, Wyłączenie odpowiedniego stosowania art. 6 k.p.k. i art. 117 § 2 k.p.k. w postępowaniu delibacyjnym - Uchwała Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3427363

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.