II USKP 205/21, Uprawnieni do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Wyłączenie prawa do świadczenia kompensacyjnego. Warunek przejścia nauczyciela na wcześniejszą emeryturę - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3394187

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.