II UK 453/16, Dopuszczalność żądania wypłaty renty rodzinnej za okres poprzedzający złożenie wniosku dla dziecka uprawnionego dziecka po śmierci jego ojca niebędącego mężem matki. - Wyrok Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2407829

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.