Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2562167

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 10 października 2018 r.
II UK 447/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku "G." Sp. z o.o. w T. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w T. z udziałem zainteresowanych: P. M., R. N., W. N., A. O., B. O., P. O., X. Y., P. P. o ustalenie nieistnienia ubezpieczeń społecznych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 10 października 2018 r., skargi kasacyjnej wnioskodawcy od postanowienia Sądu Apelacyjnego w (...) z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt III AUz (...), przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.