II SAB/Wa 874/21, Charakter publiczny opinii komisji bioetycznej działającej przy okręgowej izbie lekarskiej o dopuszczalności badania klinicznego. Znaczenie spójnika „i” użytego w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3442496

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.