Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871672

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 października 2013 r.
II SAB/Lu 443/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sędziowie: NSA Maria Wieczorek-Zalewska (spr.), WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 października 2013 r. sprawy ze skargi Z. W. i L. W. na bezczynność Firmy "A" w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.