Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2896434

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
II SAB/Kr 15/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jakimowicz.

Sędziowie WSA: Małgorzata Brachel-Ziaja Mariusz Kotulski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi H.Z. i W.S. na bezczynność (...) Zarządu Dróg Miejskich w T. skargę oddala

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.