II SA/Wa 833/13 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2871047

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2013 r. II SA/Wa 833/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Grochowska-Jung, Sędziowie WSA Andrzej Kołodziej, Adam Lipiński (spr.), Protokolant Sekretarz sądowy Sylwia Mikuła, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi M. A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) lutego 2013 r. nr (...) w przedmiocie dodatku mieszkaniowego - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.