Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2852165

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 lipca 2014 r.
II SA/Wa 689/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak Sędziowie WSA Anna Mierzejewska Janusz Walawski (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Aneta Duszyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2014 r. sprawy ze skargi P. G. - redaktora naczelnego dziennika "(...)" na odmowę Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w przedmiocie udzielenia informacji prasowej - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.