II SA/Wa 433/22, Wpływ zaistnienia podstaw do wydania decyzji w oparciu o art. 16 u.d.i.p. na wymogi dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3505988

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.