II SA/Wa 2496/20, Zastosowanie art. 374 ust. 4 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce do postępowania administracyjnego wszczętego pod rządami ustawy z 2010 r. o zasadach finansowania nauki, które nie zostało zakończone przed datą uchylenia tej ustawy - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3279752

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.