II SA/Wa 2192/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2795998

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 r. II SA/Wa 2192/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Janusz Walawski (spr.), Sędziowie WSA Iwona Dąbrowska, Ewa Kwiecińska, Protokolant starszy sekr. sądowy Sylwia Rosińska-Czaykowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2017 r. sprawy ze skargi k.z. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej z dnia (...) października 2016 r. nr (...) w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.