II SA/Wa 2075/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807686

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2016 r. II SA/Wa 2075/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Dąbrowska.

Sędziowie WSA: Danuta Kania, Adam Lipiński (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lutego 2016 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową, bojową i myśliwską oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.