II SA/Wa 1247/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2999346

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2018 r. II SA/Wa 1247/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Kołodziej, Sędziowie WSA Iwona Maciejuk (spr.), Piotr Borowiecki, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 8 listopada 2018 r. sprawy ze skargi K. J. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia (...) czerwca 2018 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.