II SA/Sz 624/20, Ochrona danych osobowych jako przesłanka ograniczająca prawo dostępu do informacji publicznej - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Sz 624/20, Ochrona danych osobowych jako przesłanka ograniczająca prawo dostępu do informacji publicznej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3088437

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.