II SA/Sz 1062/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3134424

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 stycznia 2019 r. II SA/Sz 1062/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maria Mysiak.

Sędziowie: WSA Katarzyna Sokołowska, NSA Danuta Strzelecka-Kuligowska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 10 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi P. M. na decyzję Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w S. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.