Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839817

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 19 listopada 2015 r.
II SA/Rz 97/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Krystyna Józefczyk Sędziowie WSA Magdalena Józefczyk WSA Joanna Zdrzałka (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 listopada 2015 r. sprawy ze skargi A. sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej (...) z dnia (...) listopada 2014 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.