II SA/Rz 969/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie - OpenLEX

II SA/Rz 969/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2807101

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 lutego 2016 r. II SA/Rz 969/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Elżbieta Mazur - Selwa Sędziowie WSA Krystyna Józefczyk WSA Magdalena Józefczyk (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) czerwca 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.