II SA/Rz 414/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003624

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 13 czerwca 2018 r. II SA/Rz 414/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący SWSA Joanna Zdrzałka Sędziowie WSA Piotr Godlewski (spr.) WSA Maciej Kobak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 13 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi J.R. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) lutego 2018 r. nr (...) w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.