II SA/Rz 332/22, Ustalenie wysokości odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego... - OpenLEX

II SA/Rz 332/22, Ustalenie wysokości odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3409904

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.