II SA/Rz 177/22, Zwolnienie organów inspekcji sanitarnej z obowiązku wydania decyzji o skierowaniu na kwarantannę - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Rz 177/22, Zwolnienie organów inspekcji sanitarnej z obowiązku wydania decyzji o skierowaniu na kwarantannę - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3388340

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.