II SA/Rz 1447/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2811996

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 31 maja 2016 r. II SA/Rz 1447/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk (spr.) Sędziowie NSA Małgorzata Wolska WSA Marcin Kamiński Protokolant specjalista Anna Mazurek - Ferenc po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2016 r. sprawy ze skargi A. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2015 r. nr (...) w przedmiocie umieszczenia w domu pomocy społecznej-skargę oddala-@U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.