II SA/Po 898/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - OpenLEX

II SA/Po 898/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2804324

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2017 r. II SA/Po 898/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak (spr.).

Sędziowie WSA: Barbara Drzazga, Elwira Brychcy.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) 2017 r. nr (...) w przedmiocie warunków zabudowy oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.