II SA/Po 1022/19, Zakres ustaleń faktycznych dokonywanych przez organ administracji w sprawie o umieszczenie w DPS. - Wyrok... - OpenLEX

II SA/Po 1022/19, Zakres ustaleń faktycznych dokonywanych przez organ administracji w sprawie o umieszczenie w DPS. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3027480

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.