II SA/Op 60/23, Legitymacja wojewody do wniesienia skargi na uchwałę zgromadzenia związku powiatowo-gminnego w sprawie zmiany statutu. Brak kompetencji związku powiatowo-gminnego do zawierania porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3523282

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zacznij od programu LEX Flex w elastycznym, miesięcznym dostępie.