II SA/Op 392/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu - OpenLEX

II SA/Op 392/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2803346

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 20 listopada 2017 r. II SA/Op 392/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Związku Zawodowego - A z siedzibą w (...) o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie ze skargi A. O. na pismo Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu z dnia 14 czerwca 2017 r., nr (...) w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia postanawia na podstawie art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) dopuścić Związek Zawodowy - A z siedzibą w (...) do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.