II SA/Op 245/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2995292

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 września 2018 r. II SA/Op 245/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik.

Sędziowie WSA: Ewa Janowska-spr., Daria Sachanbińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2018 r. sprawy ze skargi E. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 29 grudnia 2017 r., nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.