II SA/Ol 34/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812263

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 25 maja 2016 r. II SA/Ol 34/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Chybicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 25 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)", Nr "(...)" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia podjąć zawieszone postępowanie sądowe. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.