II SA/Ol 334/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie - OpenLEX

II SA/Ol 334/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2796543

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 18 lipca 2017 r. II SA/Ol 334/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Adam Matuszak.

Sędziowie WSA: Beata Jezielska (spr.), Bogusław Jażdżyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2017 r. sprawy ze skargi spółki A. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)" Nr "(...)" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier hazardowych oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.