II SA/Ol 1145/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812065

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 23 maja 2016 r. II SA/Ol 1145/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marzenna Glabas.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "(...)", nr "(...)" w przedmiocie kary z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: podjąć zawieszone postępowanie WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.