II SA/Lu 378/20, Wykonanie robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od przepisów - Wyrok Wojewódzkiego Sądu... - OpenLEX

II SA/Lu 378/20, Wykonanie robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od przepisów - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3289698

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.