II SA/Lu 285/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

II SA/Lu 285/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2824561

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 stycznia 2015 r. II SA/Lu 285/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec (spr.).

Sędziowie: NSA Maria Wieczorek-Zalewska, WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 29 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi M. J na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.