II SA/Kr 974/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2988986

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 października 2018 r. II SA/Kr 974/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Szkodzińska.

Sędziowie: NSA Joanna Tuszyńska, WSA Magda Froncisz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 19 października 2018 r. sprawy ze skargi M. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2018 r., znak (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.