Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862187

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie
z dnia 4 marca 2013 r.
II SA/Kr 1622/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak (spr.).

Sędziowie WSA: Waldemar Michaldo Agnieszka Nawara-Dubiel.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2013 r. sprawy ze skargi M.S. i I.S na decyzję Wojewody z dnia 14 września 2012 r. nr (...) w przedmiocie niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości skargę oddala.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.