II SA/Ke 258/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812063

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 24 maja 2016 r. II SA/Ke 258/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Żak.

Sędziowie WSA: Magdalena Chraniuk-Stępniak, Dorota Pędziwilk-Moskal (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2016 r. sprawy ze skargi (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie odroczenia zobowiązania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.