II SA/Go 107/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3131734

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2019 r. II SA/Go 107/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Ruszyński.

Sędziowie WSA: Krzysztof Dziedzic, Asesor Jarosław Piątek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. sprawy ze skargi H. O. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie przyznania zwrotu kosztów przejazdu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.