II SA/Gl 944/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3134519

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 marca 2019 r. II SA/Gl 944/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bonifacy Bronkowski.

Sędziowie WSA: Grzegorz Dobrowolski (spr.), Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 marca 2019 r. sprawy ze skargi Gminy B. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.