II SA/Gl 904/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach - OpenLEX

II SA/Gl 904/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2822174

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 23 listopada 2016 r. II SA/Gl 904/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kaznowska.

Sędziowie WSA: Maria Taniewska-Banacka, Artur Żurawik (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2016 r. sprawy ze skargi E.C. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.