II SA/Gl 881/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3136960

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 20 lutego 2019 r. II SA/Gl 881/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Artur Żurawik.

Sędziowie WSA: Elżbieta Kaznowska (spr.), Andrzej Matan.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2019 r. sprawy ze skargi G. K. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie wymeldowania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.